مقدمه

درمانگاه دندانپزشکی دکتر الهی در شهریور 1398 با هدف ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان و خدمات تشخیصی، درمانی و زیبایی تاسیس شد و بر پایه اصول اخلاقی و انسانی وابسته است. اساس درمانگاه بر پایه ایجاد فضایی آرام و متفاوت درمانگاهی است و سعی بر آن دارد با بهره گیری از تجهیزات نوین و سیستم های دیجیتال، خدمات دندانپزشکی با کیفیت بالا، آسایش و رضایت مراجعین را فراهم کند.

ماموریت ما


ماموریت این درمانگاه اطمینان از دسترسی و ارائه مراقبت های بهداشتی متمرکز بر پیشگیری با کیفیت بالا برای جوامعی است که به آنها خدمت می کنیم.

چشم انداز ما


چشم انداز این درمانگاه پرورش جامعه ای سالم است که در آن همه افراد به بالاترین پتانسیل خود برای سلامت و رفاه دست می یابند.

ارزش های ما


ما در هر کاری که انجام می دهیم برای تعالی تلاش می کنیم. ما با دلسوزی و صداقت خدمت می کنیم. ما قابل اعتماد هستیم ما متعهد به همکاری هستیم. ما جسورانه نوآوری می کنیم. ما جهان خود را با خوش بینی می بینیم. ما اعتماد را با همه ایجاد می کنیم.

دریافت نوبت اینترنتی